Onderzoek september 2016

Feiten voertuigcriminaliteit bepalend voor verschil in autoverzekeringspremies?

Feiten voertuigcriminaliteit bepalend voor verschil in autoverzekeringspremies?

Door: alleonlineautoverzekeringen.nl

september 2016

 

Samenvatting

Zijn de feiten voertuigcriminaliteit bepalend voor de verschillen in autoverzekeringspremies? Om dit te toetsen heeft alleonlineautoverzekeringen.nl onderzoek gedaan naar de premieverschillen.

Voertuigcriminaliteit zij het hoogst in Amsterdam en het laagst in Groningen. Vooral Volkswagen Polo’s worden vaak gestolen.

Deze gegevens zijn gebruikt in het onderzoek door alleonlineautoverzekeringen.nl en geconcludeerd wordt dat de voertuigcriminaliteit vrijwel geen invloed heeft op de verzekeringspremie.

 

Opvallend is dat de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) eenzelfde patroon laat zien als de Beperkt Casco en Volledig Casco premies. Dit terwijl een WA verzekering helemaal geen voertuigcriminaliteit dekt.

Waarschijnlijk heeft de gemelde voertuigschade bij verzekeraars een grotere invloed op de verzekeringspremie. Helaas is informatie daarover niet openbaar.

 

Inleiding

In de media wordt vaak gesproken over premie verschillen bij autoverzekeringen. Zo is er aangetoond door RTL-nieuws dat er al premieverschillen optreden als alleen het huisnummer verschillend zijn. Ook de verschillen in de autopremies opgevraagd door de vergelijkers is door verzekeringen.com aangetoond.

Daarnaast is er ook onderzoek gedaan door Pricewise in 2015 met de titel 'EXTREME VERSCHILLEN IN PREMIES AUTOVERZEKERINGEN'.

 

Wij waren benieuwd in hoeverre er verschillen zitten tussen de premies, maar nu in relatie tot de auto diefstal en inbraak feiten.

 

Probleemstelling

De AVC (stichting aanpak voertuigcriminaliteit) heeft alle feiten over diefstal en inbraak over de jaren bijgehouden.

Zo is de meest gestolen auto van het merk Volkswagen en van het type Polo. De meeste diefstallen en inbraken vinden plaats in Amsterdam en de minste in Groningen. Maastricht zit er tussen in.

Het probleem is dat veel feiten over premieverschillen in de media genoemd worden, maar dat er geen onderliggende theorie is voor de gevonden premieverschillen.

 

De vraag die wij hier willen onderzoeken is dan ook; ‘is er een correlatie tussen de diefstalcijfers en de autoverzekeringspremies’.?

 

Hypothesen

Er is bewust gekozen om alle typen dekkingen (WA, BC en VC) van de verzekeringen te vergelijken.

Het zou logischer wijze zo dienen te zijn dat vandalisme, diefstal en inbraak niet mee kunnen wegen in een WA verzekering prijsbepaling omdat dat niet relevant is voor dat type verzekering

Dus de veronderstelling is dat BC en VC een groter verschil moeten laten zien.

 

Hypothese: omdat de diefstalcijfers in een stad hoog zijn, dan zijn de autopremies voor BC en VC in diezelfde stad dat ook. Maar de WA premies zouden minder moeten verschillen.

 

Hypothese: als het aantal in Amsterdam gestolen auto’s veel hoger is dan in Groningen en Maastricht (bijna 6x en 15x zoveel) dan zouden de premies ook ongeveer deze verhouding moeten hebben.

 

 

 

Opzet + uitvoering

De gekozen opzet is als volgt:

 

één consument met het volgende profiel:

 

Leeftijd (jaren)

Schadevrije jaren

Aantal kilometers per jaar

30

0

15.000

 

Een persoon van 30 heeft vermoedelijk al (voldoende) rijervaring en vormt derhalve een kleiner risico. Voor de oudere (circa 75 jaar) geldt eigenlijk het omgekeerde: wel veel ervaring maar afnemende reactievermogens. Omdat daarvoor “een groter risico van toepassing is”.

Een jongere (18 jaar) heeft helemaal nog geen ervaring en daarvoor geldt : geen ervaring maar prima reactievermogens. Omdat daarvoor “een groter risico van toepassing is”.

 

twee auto’s met profiel:

Uit de feiten van Stichting Aanpak voertuigcriminaliteit blijkt dat een Volkswagen van het type Polo het meest in Nederland wordt gestolen.

 

Wij hebben gekozen voor 2 de volgende twee typen van hetzelfde bouwjaar:

 

Merk

Type

Bouwjaar

uitvoering

PK

Benzinesoort

Volkswagen

Polo

2010

1.2

TDI

75

Diesel

Volkswagen

Polo

2010

1.2

TSI Highline

105

Benzine

 

drie postcodes (steden) met profiel:

Uit de feiten van Stichting Aanpak voertuigcriminaliteit blijkt dat in Amsterdam de meeste auto criminaliteit is en in Groningen het minst. Maastricht zit er tussen in met de autocriminaliteitscijfers

Voor iedere stad hebben wij een postcode gebruikt die in het centrum van die stad ligt.

 

Kaart bevolkingsdichtheid Nederland 2013

Uitvoering:

Op basis van de gekozen opzet hebben wij de verschillende vergelijkingen gemaakt. 

Er zijn dus 2 (auto's) * 1 (consument) * 3 (postcodes) * 3 (dekkingen WA, BC en VC) = 18 profielen gebruikt waarvoor de premies berekend zijn.

Deze berekeningen zijn gemaakt net behulp van gegevens van 34 verschillende verzekeraars.


 

Resultaten:

De resultaten worden per auto, per plaats en per dekking weergegeven:

VW Polo Diesel

Plaats

Gem. aantal gestolen personenvoertuigen

2009-2013-2014

% van totaal aantal gestolen personenvoertuigen

Dekking

Gemiddelde premie

In euro’s

% van totale gem. premie

Aantal premies

Minimale premie

In euro’s

Maximale premie

In euro’s

Amsterdam

1041

80%

WA

74,83

34,98%

56

50,8

113,56

BC

99,58

35,31%

61

61

150,23

VC

141,27

35,69%

69

82,14

282,81

Groningen

72

5%

WA

62,77

29,34%

56

37,78

112,1

BC

79,81

28,30%

61

44,9

134,24

VC

115,06

29,07%

69

65,44

194,86

Maastricht

191

15%

WA

76,32

35,68%

56

36,71

129,3

BC

102,66

36,40%

61

54,52

189,39

VC

139,45

35,23%

69

81,55

250,97

 

Bijna 80% van alle gestolen personenvoertuigen vindt plaats in Amsterdam. Bijna 15% wordt gestolen in Maastricht en iets meer dan 5% in Groningen.

 

Als we Maastricht uitgangspunt nemen, dan:

·         Is een WA verzekering Maastricht circa 6,33% duurder dan dezelfde verzekering in Groningen.

·         is een WA verzekering Maastricht circa 0,70% duurder dan dezelfde verzekering in Amsterdam.

·         Bij BC is dit 8,10% t.o.v. Groningen en 1,09% t.o.v. Amsterdam. 

·         Voor VC geldt 6,16% t.o.v. Groningen en -0,46% (goedkoper) t.o.v. Amsterdam.

Duidelijk is te zien dat een autoverzekering in Groningen voor een diesel Polo goedkoper is dan in de andere steden.

VW Polo Benzine

Plaats

Gem. aantal gestolen personenvoertuigen

2009-2013-2014

% van totaal aantal gestolen personenvoertuigen

Dekking

Gemiddelde premie

In euro’s

% van totale gem. premie

Aantal premies

Minimale premie

In euro’s

Maximale premie

In euro’s

Amsterdam

1041

80%

WA

58,31

35,12%

56

37,41

93,93

BC

76,19

35,41%

61

47,55

114,59

VC

111,26

35,80%

69

63,73

267,24

Groningen

72

5%

WA

48,73

29,35%

56

31,1

85,62

BC

61,25

28,47%

61

36,3

102,19

VC

90,63

29,16%

69

53,24

142

Maastricht

191

15%

WA

58,99

35,53%

56

33,06

79,56

BC

77,72

36,12%

61

46,62

131,02

VC

108,89

35,04%

69

64,23

182,17

 

Als we weer Maastricht uitgangspunt nemen, dan:

·         Is een WA verzekering Maastricht circa 6,18% duurder dan dezelfde verzekering in Groningen.

·         is een WA verzekering Maastricht circa 0,41% duurder dan dezelfde verzekering in Amsterdam.

·         Bij BC is dit 7,65% t.o.v. Groningen en 0,71% t.o.v. Amsterdam. 

·         Voor VC geldt 5,88% t.o.v. Groningen en -0,76% (goedkoper) t.o.v. Amsterdam.

Ook hier is duidelijk is te zien dat een autoverzekering voor de benzine Polo in Groningen goedkoper is dan in de andere steden.

 

Conclusie + discussie

Wat opvalt is dat de gemiddelde premieverschillen tussen Maastricht en Amsterdam nihil zijn. Ook valt op dat een VC (allrisk) gemiddelde premie in Maastricht zelfs hoger is dan in Amsterdam.

In Groningen is voor een VW Polo’s de gemiddelde autoverzekering premie het voordeligst.

Het verschil in benzine of diesel VW Polo maakt niets uit. De verhoudingen tussen de steden is bijna gelijk.

 

De verhoudingen tussen de premies in de drie steden zijn bijna gelijk.

Ook de WA dekking die geen vandalisme, diefstal en inbraak dekt heeft dezelfde verhoudingen als de andere twee dekkingen.

 

Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de gemelde voertuigschades bij verzekeringsmaatschappijen meer bepalend zijn voor de premie dan de gestolen voertuigen feiten.

Ook kan geopperd worden dat er in Amsterdam meer auto’s zijn, en dat de kans op schade rijden groter is.

 

Afkortingenlijst

Afkorting

Betekenis

WA

Wettelijke aansprakelijkheid

BC

WA + beperkt casco

VC

WA + volledig casco (allrisk)

VW

Volkswagen

 

Literatuur

stavc

jongeren en ouderen betalen meer premie autoverzekering

Extreem onderscheid in premies voor dezelfde straat 2003-12-2015

autoverzekering grote premieverschillen vergelijkingssites

premieverschillen autoverzekering soms meer dan 500 euro

RTL nieuws

Onderzoek ...